Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Break Out of Frames

Mô tả

By installing this plugin you can Avoid your blog being framed by some other web site. if you have image or wallpaper blog this plugin will increase your traffic because it will breaking out of Google Image Search preview.

plugin by pagerank checker

Cài đặt

  1. Upload break-out-of-frames folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You are ready to go

Hỏi đáp

Can this plugin work without javascript

No, it require javascript to run

How it can increase traffic of my wallpaper blog

it will break google image search preview and the visitor will directly view the image from you blog page.

Đánh giá

Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Break Out of Frames” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First realease