Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Breadcrumb Box

Mô tả

Show custom breadcrumb in WordPress. ( normal, list, bootstrap, … )

It is extremely easy to use.

The plugin allows using:

 • Normal ( a, span )
 • List (ul, li)
 • Bootstrap (Bootstrap 4.1)

Example: You can view Breadcrumb Box on demo site.

Cài đặt

Thank you for your interest in the Breadcrumb Box plugin.

Minimum requirements.

 • WordPress 3.0+
 • PHP 5.x
 • MySQL 5.x

This section describes how to install the plugin wordpress and get it working.
e.g.

 1. Upload folder ‘plugin-name’ to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the “Breadcrumb Box” plugin through the ‘Plugins‘ menu in the WordPress.
 3. Go to “Breadcrumb Box” in Setting.

If any problem occurs, please read documents WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Breadcrumb Box” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Update shortcode attributes.

1.0.1

 • Update setting.
 • Fix bugs.

1.0.0

 • The first version.