bravo-translate

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Ba, 2024 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

28 Tháng Một, 2021
I was looking for something like this. I already use loco translate but I often end up with 3 or 4 texts untranslated. This plugin get the job done in less than 5 minutes.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bravo Translate” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Bravo Translate” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Bravo Translate” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.