Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Brandsoft Team Plugin

Mô tả

The Brandsoft Team Plugin is a free plugin that allows you to create team members, add them to teams and display your teams on your wordpress site with no coding required.
Some of the features of this plugin are:
* Add as many team members as you like
* Add multiple teams
* Configure team display
* Choose how many team members to display on a single row
* Choose background and foreground colors for the team display

Ảnh màn hình

 • Team Admin Page
 • Team Display Page with square images
 • Team Display Page with round images
 • Team Detail pop-up

Cài đặt

 1. Unzip the plugin file
 2. Upload the folder brandsoft-team-plugin and it\’s contents to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
 4. Use the BSTeam admin menu to add your team members
 5. Use the BSTeam admin menu to add your team(s)
 6. Copy the Shortcode (ex. [bsteam id=\"360\"]) for your team embed on any page in your website.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Unzip the plugin file
 2. Upload the folder brandsoft-team-plugin and it\’s contents to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
 4. Use the BSTeam admin menu to add your team members
 5. Use the BSTeam admin menu to add your team(s)
 6. Copy the Shortcode (ex. [bsteam id=\"360\"]) for your team embed on any page in your website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Brandsoft Team Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0