Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Brand In Content

Mô tả

Branding is a key element for any site owner. Whether you own a large company, or are one person blogging, your brand is your identity.
Brand In Content is a simple plugin gives you the ability to replace your Brand name with Image Logo or custom style in WordPress Content.

Ảnh màn hình

  • This screen shot description where you find the plugin settings.
  • This screen shot description the plugin settings.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.
1. Upload brand-in-content.php to the /wp-content/plugins/ directory
1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Where can I find the setting after activate the plugin

Go to Settings -> Brand In Content

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Brand In Content” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.

1.1

  • Translation Support.

1.3

  • Wp dashicons Support.