bracketpress

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Mười Hai, 2023 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

27 Tháng Sáu, 2019
why cant the board be reduced to show just 32teams or 16teams even? MUST IT ALWAYS SHOW THE 64 TEAM BOARD? ... sometimes i wonder what was going through a "plugin authors" mind, when i see some wordpress plugins.. i just go wow .. why must it be a 64 man tournament board? .. what if people want to host tournaments for just 8 people/teams? very annoying!
Đọc tất cả 17 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BracketPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp