BPWP Set Homepages

Mô tả

Set a different homepage for logged in users.
For non-logged in users, default setting will be applicable.

Ảnh màn hình

  • Set homepage for logged-in users.
  • Set homepage for user roles.

Cài đặt

  1. Upload “wp-set-homepages” to the “/wp-content/plugins/” directory using FTP or upload plugin zip using upload button.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.

Hỏi đáp

Where to set homepage for logged-in users?

Go to Settings –> Reading page and look for “Homepage for logged-in Users”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BPWP Set Homepages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • New feature: Set Homepage for users roles.

1.0.0

  • Initial release.