Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BP Webcam Avatar

Mô tả

Add a webcam snapshot option for uploading an avatar in BuddyPress.

Ảnh màn hình

  • A view of a webcam avatar displayed in the change avatar page.

Cài đặt

  • Upload the directory ‘/bp-webcam-avatar/’ to your WP plugins directory and activate from the Dashboard of the main blog.

Hỏi đáp

None at this time

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BP Webcam Avatar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

** V 0.8 ** 19/12/2011
Beta initial release