Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BP Profile Status

Mô tả

BP Profile Status plugin is useful for setting up the status for your BuddyPress Profile.

Also, you can set status from other member’s profile.

Ảnh màn hình

 • My Profile Status
 • Member's Loop

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘BP Profile Status’
 3. Activate BP Profile Status from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download BP Profile Status.
 2. Upload the ‘bp-profile-status’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate BP Profile Status from your Plugins page.

Hỏi đáp

Installation Instructions

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘BP Profile Status’
 3. Activate BP Profile Status from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download BP Profile Status.
 2. Upload the ‘bp-profile-status’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate BP Profile Status from your Plugins page.
Can I use my existing WordPress theme?

Yes! BP Profile Status works out-of-the-box with nearly every BuddyPress supported theme.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Than you for this plugin. It works great! There is something i have to share. I have to get in profile settings to change profil status. There must be easy way to change that profil status. I see on screen shots a pencil icon. The pencil icon didnt appear on my theme. I couldn't find it. Best Regards,
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BP Profile Status” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“BP Profile Status” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “BP Profile Status” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.5.1 – Jun 19, 2017

 • Fix – CSS issue

1.5.0 – Feb 02, 2017

 • New – bpps_text_counter filter to increase/decrease character limit

1.4.0 – Dec 21, 2016

 • New – bpps_no_current_status_display filter to hide no current status message
 • New – Add New Status link if no status is set

1.3.0 – Sep 24, 2016

 • Fixed coding standards

1.2 – Jan 23, 2016

 • Direct edit option for current status

1.1.1 – Jan 02, 2016

 • Added BuddyPress activity for profile status
 • Fixed page reload bug

1.0.1 – Oct 24, 2015

 • Inital Release
 • Add, Edit, Delete profile status
 • Set profile status from other member’s profile
 • Displaying profile status on member’s loop