Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BP Profile Cover

Mô tả

Allow users to upload Profile cover images using BuddyPress attachment API. see it live it action on WordPress LMS

 1. Allow users to upload Cover profile images
 2. Allow users to upload Group cover images
 3. Uses BP Attachment API

Requires BP v 2.3+

Thêm thông tin

Visit the VibeThemes for documentation, support, and information on getting involved in the project.

Ảnh màn hình

 • User Profile
 • Group Profile
 • Tọa độ

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘BP Profile Cover’
 3. Activate BP Profile Cover from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download BP Profile Cover.
 2. Upload the ‘bp-profile-cover’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate BP Profile Cover from your Plugins page. (You will be greeted with a Welcome page.)

Once Activated

 1. Visit ‘Settings > BP Profile Cover ‘ and adjust the settings.
 2. Add cover images for Profile – Settings section
 3. Add cover images for Groups from Group – Manage – Cover image section

Hỏi đáp

Can I use my existing WordPress theme?

Yes!

Will this work on WordPress multisite?

Yes!

Where can I report a bug?

Report bugs, suggest ideas, and participate in development at VibeThemes.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BP Profile Cover” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp