Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BP Posts On Profile

Mô tả

Adds ‘Posts’ link to member’s profile page, and shows member’s blog posts on that page.

Cài đặt

Download and upload the plugin to your plugins folder. You can activate it to test the BP Posts On Profile it provides.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BP Posts On Profile” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp