Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BuddyPress – New UI

Mô tả

A great plugin changes the interface of the BuddyPress: now it looks beautiful, fresh and in dark/light colors with plugin settings (SOON). The plugin integrated with plugin “bbPress New UI”.

If you have an idea for plugin – just write me in admin@dk4000.com!

Features:

Redesigned all sections of BuddyPress:

 1. Activity tab

 2. Profile edit

 3. Messages

 4. Friends list

 5. Forums

 6. Groups;

 7. Dark theme (soon)

Ảnh màn hình

 • Activity tab
 • Profile edit
 • Messages
 • Friends list
 • Forums
 • Groups

Cài đặt

 1. Install the plugin
 2. Activate the plugin in Plugins page
 3. Enjoy your new style!

Hỏi đáp

How do I activate a new style?

Just activate the plugin. The style will be automatically activated

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BuddyPress – New UI” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First release