Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BP Memories

Mô tả

BP Memories plugin is useful to see your memory regarding BuddyPress such as activity.

If you really like this plugin, you can rate here -> https://wordpress.org/support/plugin/bp-memories/reviews#new-topic-0

Ảnh màn hình

 • On This Day on Site-Wide Activity page
 • Memories
 • No memories found

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘BP Memories’
 3. Activate BP Memories from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download BP Memories.
 2. Upload the ‘bp-memories.zip’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate BP Memories from your Plugins page.

Hỏi đáp

Installation Instructions

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘BP Memories’
 3. Activate BP Memories from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download BP Memories.
 2. Upload the ‘bp-memories.zip’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate BP Memories from your Plugins page.
Can I use my existing WordPress theme?

Yes! BP Memories works out-of-the-box with nearly every BuddyPress supported theme.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BP Memories” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

 • Tweak – Add settings link in plugins area
 • Tweak – Display friends memory
 • Fix – Default memory page link not working

1.0.0

 • Initial Release
 • Display activity memories