Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BP Job Manager integration

Mô tả

BP Job Manager Integration is based on the Buddypress Geodirectory Integration plugin from MinimalPink and adapted to WP Job Manager.

This plugin is very light and easy to use.

He adds a \”Jobs\” tab, a \”All Jobs\” sub-menu, a \”My Jobs\” sub-menu and a \”Add Job\” sub-menu to the Buddypress members menu.
It also uses shortcode from WP Job Manager.

To use this plugin you need to install Buddypress and WP Job Manager.

This plugin is translatable, two default languages English and French (/languages/) .po et .mo files

Ảnh màn hình

  • Screenshot-1.jpg

Cài đặt

  • Upload the entire bp-jobmanager-integration folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  • Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.

That is it. No options or settings.

Hỏi đáp

Do you have questions or issues with BP Jobmanager Integration? Use these support channels:

Support Forum
Support Mail

Installation Instructions
  • Upload the entire bp-jobmanager-integration folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  • Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.

That is it. No options or settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BP Job Manager integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release