Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BuddyPress Group Dice

Mô tả

Dice rolling in forums for RP/etc groups.

Notes

History.txt – contains all the changes since version 1.0
License.txt – contains the licensing details for this component.

Cài đặt

  • Download and upload the plugin to your plugins folder. Activate.

Đánh giá

23 Tháng Tư, 2020
Even though this is an old, unsupported plugin it’s a great one. For the most part it works. Issues with forum roles but when I work that out I will post the solution in the forum.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BuddyPress Group Dice” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp