bp-display-content

Mô tả

This plugin has been closed as of 31 Tháng Mười, 2022 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BP Display Content” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“BP Display Content” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “BP Display Content” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.