Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BP Better Directories

Mô tả

Turn your member directories into sophisticated directory filters. Admins can select which profile fields are filterable, and visitors can filter in a slick AJAX interface.

WARNING! This plugin may not scale well! Don’t use without decent object caching.
WARNING! This plugin is not ready to be used on a production site!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BP Better Directories” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9.2

  • Fixes a few admin bugs

0.9.1

  • Adds links for clearing criteria

0.9

  • Initial beta releas