Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Buddypress Activity Plus Styling

Mô tả

Add to the Buddypress Activity Plus plugin. This plugin adds CSS styles to images, videos and links. Also styling a THICKBOX.

Ảnh màn hình

 • Three images before and after the plugin installation.
 • Four images before and after the plugin installation.
 • Stylish THICKBOX.
 • A block style consisting of ten images.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘Buddypress Activity Plus Styling’
 3. Activate the plugin from your Plugins page.
 4. Then the style of uploaded photos, using the Buddypress Activity Plus plugin, will change.

From WordPress.org

 1. Download ‘Buddypress Activity Plus Styling’.
 2. Upload the ‘Buddypress Activity Plus Styling’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate ‘Buddypress Activity Plus Styling’ from your Plugins page.
 4. Then the style of uploaded photos, using the Buddypress Activity Plus plugin, will change.

Đánh giá

22 Tháng Năm, 2020 1 reply
Do his work easy, u need only activate it. I've Sparkling theme Thanks to developer for this plugin!
5 Tháng Năm, 2019 1 reply
i have buddypress and BuddyPress Activity Plus, hoever i keep getting a message that i need both of them. i got both of them and active..
1 Tháng Năm, 2019 2 replies
Used the FreshWP theme and nothing happened. Could be theme dependant of course seeing as how this plugin relies on CSS specifics.
20 Tháng Hai, 2019 1 reply
Nothing happens after installation and activation of the plugin, my Buddypress feed loks the same.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Buddypress Activity Plus Styling” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

Fixed bug when activating plugin “Buddypress Activity Plus Styling”

1.1.2

Added requirement notification