Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bootstrap

Mô tả

Bootstrap is a toolkit from Twitter designed to kickstart development of webapps and sites. Using this plugin you can easily embed Bootstrap’s scripts and stylesheets to your webpage. You can also pick only the components you want, to avoid loading unnecessary files.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the whole plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Goto Appearance -> Bootstrap and change the options as you like.
  4. Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bootstrap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3.1

  • Minor fix for extra fields in the admin view
  • Implemented the Singleton pattern to make the plugin extendible

0.3

  • Revamped the whole thing!

0.2

  • Updated Twitter Bootstrap to 1.2.0