Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bootstrap Shortcode

Mô tả

Bootstrap Shortcodes allow quick and easy implementation of Twitter Bootstrap components through the TinyMCE rich-editor.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload bootstrap-shortcode.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. or you can search by
 bootstrap-shortcode 

from dashboard > plugins > add new to install and active.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bootstrap Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp