Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bootstrap Carousel Touch Swipe Support

Mô tả

Pretty simple, this plugin will add Touch Swipe Support to Bootstrap Carousels based Sliders, if you are using themes based on Bootstrap.

Cài đặt

  1. Upload the bs-carousel-touch-swipe-support directory to the ‘/wp-content/plugins/’ directory in your WordPress installation
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Bootstrap Carousel Touch Swipe Support is now enabled

To disable the Bootstrap Carousel Touch Swipe Support, just deactivate the plugin through the ‘Plugins’ menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bootstrap Carousel Touch Swipe Support” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release