Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bookmark Card

Mô tả

Bookmark Card will help you to display external links in a rich format. Just like, when you share links on Facebook or Twitter.

Ảnh màn hình

 • Default card style.
 • Horizontal card style.

Block

This plugin provides 1 block.

 • Bookmark Card Turn any URL into a beautiful preview card.

Hỏi đáp

Want to report a bug?

Report issues, or collaborate, on Github.

Đánh giá

Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bookmark Card” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Bookmark Card” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Bookmark Card” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2.2.0 – 2022-11-26

 • Add a setting to open links in a new tab.
 • Update the minimum required WordPress version to 6.0.
 • Remove the URLs Details API compatibility layer.
 • Only display media position controls for horizontal block style.

2.1.1 – 2022-05-22

 • Avoid React warning when inserting the block.
 • Don’t apply border styles to the placeholder.

2.1.0 – 2022-02-12

 • Adds support for custom border-radius.
 • Stacks horizontal Cards on smaller screens.
 • Adds option to change media position for horizontal Cards.
 • Fixes loading state styles when using with Gutenberg plugin.

2.0.0 – 2022-02-12

 • Bumped minimum required WordPress version to 5.8.
 • The plugin now uses the new “URLs Details” API shipped with WP 5.9.
 • Upgraded to the Block API v2.
 • Refactored the block code into functional components.
 • Styling tweaks.

1.0.0 – 2020-11-22

 • Initial release.