Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bonkers Addons

Mô tả

This plugins adds several options in the customizer to use with your theme.

Cài đặt

Just install and activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bonkers Addons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • compatibility with jQuery 3.0

1.0.0

  • Initial release