Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bonjour Bar

Mô tả

Live demo

Bonjour Bar is a simple and unique WordPress bar and notification plugin to show powerful messages to your customers !

The plugin features

 • 3 types of content (WordPress Editor Content, call to action button, Email Subscription )
 • Cookies options ( days, hours, non)
 • Two Position ( Top, Button )
 • Simple grid builder with shortcodes
 • Unlimited colors
 • Ảnh nền
 • Gradient image
 • 6 Exit button icons
 • Body pusher ( bar will not cover the top area of your site )
 • Beautiful and simple animated admin panel

Ảnh màn hình

 • Admin Panel

Cài đặt

Download Bonjour Bar WordPress plugin. Upload the zip file downloaded from your admin panel. Activate Bonjour Bar from your admin panel plugin area .

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bonjour Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp