Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mechanic – No Right Click

Hỏi đáp

How can I protect the content of my blog from being copied?

Simply install and activate this plugin. this plugin automatically activate on your website, no setting needed.

How to set up another language?

Default language is english GB, to add another language you can add another pot or mo file to languages folder

Đánh giá

7 Tháng Mười Một, 2023
This works great even with latest version of Wordpress
16 Tháng Một, 2018
Ne marche tout simplement pas et ne bloque pas les touches du clavier “Ctrl+c” Ctrl+V etc…
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mechanic – No Right Click” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release