BMI Calculator

Mô tả

BMI Calculator For Using This Plugin You Can Know Body Mass Index Calculation.You Can Add Shortcode In Your Custom Page.

Body Mass Index Calculator Is Used For Both Men,Women,children and teens.

BMI Calculator Calculator Types ,Calculator Background Colors And Calculator Border Color Are available In This Plugin.
Put this shortcode if you want to bring up BMI Calculator [BMIC-add-bmi-calculator]

  • Easy to use
  • Sets Calculator’s Title
  • Available Options – Imperial or Metric
  • Set Calculator Background Colors
  • Set Calculator Border Colors
  • Set Calculator Reset Button Title
  • Set Reset Button Background Color

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BMI Calculator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp