Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BMI Widget

Mô tả

BMI Widget adds a widget that displays a BMI calculator with the option for standard or metric measurements. The user also has options for styling the widget.

Ảnh màn hình

  • A screenshot of BMI Widget in sidebar with default styling
  • A screenshot of BMI Widget widget options.

Cài đặt

  1. Upload the bmi-widget folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPpress.
  3. Add the widget to your theme in the Appeaance > Widget menu in WordPress.

Hỏi đáp

If you have any problems or would like to see a new feature you can find the project at https://github.com/swaincreates/bmi-widget

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BMI Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0