Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BlogWings Companion

Mô tả

BlogWings Customiser plugin will add lot of features.
Magazine : Latest news slider, Five post styles for magazine set up, Styling option and Typography.

Cài đặt

 1. Upload the blogWings-companion.zip to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How to Install Plugin

Just upload the blogWings-companion.zip to the /wp-content/plugins/ directory, and then activate it from ‘Plugins’ menu in WordPress.

 1. Support Forum

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BlogWings Companion” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.7

 1. Style issue fixed.

1.0.6

 1. Style issue fixed.

1.0.5

 1. About us widget issue fixed.
 2. Recent post widget issue fixed.

1.0.4

 1. error fixed.

1.0.3

 1. style issue fixed.

1.0.2

 1. New feature added.
 2. style issue fixed.

1.0.1

 1. All issue fixed.

1.0

 1. Initial release