Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Blogtal Trackback

Hỏi đáp

Can I use this plugin to send trackback to other websites

No. This is a plugin for Blog Portal. In order to send trackback to Blog Portal, you will need to be a member of Blog Portal and register your blog(s) in Blog Portal. Registration is free.

How can I get the secret URL for Blogtal Trackback

You must be a Blog Portal member. To get your secret URL from Blog Portal, login into www.blogtal.com. Click on the “Trackback Link” link under the Member Area menu. You will find the secret URL for the registered blog.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Blogtal Trackback” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp