Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Blogroll Pager

Mô tả

Blogroll widget, with next & prev controls to load new links via Ajax.

Ảnh màn hình

  • Blogroll Pager widget in action

Cài đặt

  1. Upload the whole plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Goto Appearance -> Widgets and add a Blogroll Pager widget in a widget area.
  4. Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Blogroll Pager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp