Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bloginfo

Mô tả

A shortcode to get some useful information from your WordPress Installation.

This plugin is dedicated to Esther Miranda Lima, the daughter I didn’t have but I miss so much.

How to use

Just type

[bloginfo $show] 

to get some blog info from your wordpress instalation.

Possible values for $show: here.

Credits

Photo by Toni Cuenca from Pexels

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bloginfo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp