Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Blog Recipe

Mô tả

This plugin adds the Blog Recipe to your wordpress website. It allows for easy editing and implementation of the Blog Recipe into your writing style.

Ảnh màn hình

  • The default 'Blog Recipe' widget, as you get it when you first edit a plugin.
  • The 'Blog Recipe' widget, partially filled in
  • The ToDo list on the posts page
  • The ToDo list on the posts page when you have completed all steps

Hỏi đáp

How do I use this plugin

Just edit a post, drag and drop the ‘Blog Recipe’ widget to where you like it and start editing!

Đánh giá

29 Tháng Năm, 2018
The plugin Blog recipe is amazingly efficient for writing a Blog. As a recipe it shows you how to take step by step while writing your Blog. Building up your content, paragraph's and not to forget the final touch. It is very easy and practically in it's use. My Blog writing has turned into Fun writing. Super Cool!
25 Tháng Tư, 2018
This plugin is a very simple and highly practical tool. It shows you step by step how to build your blog so the storyline is in place what makes the reading engaging. I love the extra small explanation of every step. And the extra preparation after, so you got the proper basics sorted. LOVE IT, LOVE IT, LOVE IT.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Blog Recipe” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Blog Recipe” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Blog Recipe” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

Version 1.1

Added Translations
– German
– Dutch

Version 1.0

Added functionality
– Saving 7 ingredients
– post-edit widget for information
– brief information on ‘Posts’ page