Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Page Rank

Mô tả

Blog Google Page Rank is plugin that displays in the footer of Your blog ticket with curent Page Rank For Your Blog.
You can choose theme of google page rank icon.

Cài đặt

  1. Upload the folder blog-google-page-rank to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin Google Page Rank through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. In preferens menu chek setup page and configure blog-google-page-rank and where to apply change.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Page Rank” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Update to be compatible up to 3.4.1 ver.

1.1

  • Update to be compatible with 3.0 ver.

1.0.1

  • Fixed code *

1.0

  • First Relase