Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Profile Card Block

Mô tả

display profile in card formate in your wordpress-site with custom block.

Ảnh màn hình

Block

This plugin provides 1 block.

  • Profile card

Cài đặt

Minimum Requirements

  • WordPress 2.1 or higher

Manual Installation

  1. Unzip the files and upload the folder into your plugins folder (/wp-content/plugins/) overwriting older versions if they exist
  2. Activate the plugin in your WordPress admin area.

Hỏi đáp

In which WordPress version this Plugin is compatible?

It is compatible from 2.1 to 5.0.2 WordPress version.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Profile Card Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 – 21.12.2018

  • This is first version.