Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Block Pattern Maker

Mô tả

To save your own block patterns, go to block patterns > create new and publish the pattern, you would be able to see
your pattern in the block editor.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Block Pattern Maker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp