Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Block Minimap

Mô tả

Development takes place in the GitHub repository.

Technical Notes

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Install the plugin via the plugin installer, either by searching for it or uploading a .zip file.
  2. Activate the plugin.
  3. Use Block Minimap!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Block Minimap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Added
* Initial plugin release 🎉