block-gallery

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Hai, 2022 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Block

This plugin provides 3 blocks.

  • Block Gallery - Photo Gallery Gutenberg Blocks
  • Block Gallery - Photo Gallery Gutenberg Blocks
  • Block Gallery - Photo Gallery Gutenberg Blocks

Đánh giá

2 Tháng Năm, 2020
I tried this plugin and it worked straight away just the way i wanted it to. Very satisfied with it, thanks a lot to the developer(s) !
Đọc tất cả 76 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Block Gallery – Photo Gallery Gutenberg Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Block Gallery – Photo Gallery Gutenberg Blocks” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Block Gallery – Photo Gallery Gutenberg Blocks” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.