Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Block Context

Mô tả

Block Context allows hiding individual Gutenberg editor blocks based user status.

Contribute

Ảnh màn hình

  • Block Context settings.

Cài đặt

  • Search for “Block Context” under “Plugins Add New” in your WordPress dashboard.
  • Block Context settings will appear in each block settings.

Đánh giá

25 Tháng Hai, 2020
This Plugin does exactly what i was looking for, and it does it well. Thanks for creating this handy piece of software.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Block Context” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0 (March 3, 2019)

  • First release.