Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Block Admin

Mô tả

Block Admin allows you to restrict access to the defualt WordPress admin panel. Only admin can access the admin panel all other user can’t access admin panel. You can configure who allow to access admin panel.

Cài đặt

You can install Block Admin directly from the WordPress admin panel.

Visit the Plugins > Add New and search for 'Block Admin'.

Click to install. 

Once installed, activate and it is functional.

Manual Installation Block Admin plugin:

Download and unzip the file

Upload the full extracted folder to the /wp-content/plugins/ directory

Activate the plugin through the 'Plugins' menu in WordPress.

You’re done! The Plugin ready to use according to the directions in the description.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Block Admin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

test with latest version of wordpress

1.1

Fix typo mistake

1.0

Initial Release