Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Block user logins

Mô tả

This WordPress plugin blocks, by default, login attempts for the “admin” user. Because bots and hackers use automated login attempts on WordPress websites, specifically using the “admin” username, it’s a good practice to never use this username. This plugin will block all login attempts that try to use this username.

Chức năng

  • Block “admin” user only
  • Block every user, but the usernames in your website.
  • Choose the URL you want to blocked users to be redirected to. We will Rickroll them by default. Of course.

Đánh giá

19 Tháng Mười Một, 2016
Thank you, I was really in need of the same plugin. Worked well in combination with Sucuri Security and other plugins
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Block user logins” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial plugin