blms

Mô tả

This plugin has been closed as of 6 Tháng Sáu, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Support #BlackLivesMatter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Support #BlackLivesMatter” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Support #BlackLivesMatter” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.