Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bleumi Payments for WC Vendors Marketplace

Mô tả

Bleumi for WC Vendors Marketplace

Bleumi is an all-in-one global Payment Orchestration Platform. With this extension, customers can accept Traditional (PayPal, Credit/Debit Card) or Crypto Currency (USD Coin, Tether, Monerium) payments in your Woocommerce Store.

This plugin adds support for split payments in Bleumi Payments (https://wordpress.org/plugins/bleumi-payments-for-woocommerce/) for WC Vendors Marketplace (https://wordpress.org/plugins/wc-vendors/) plugin.

License

Copyright 2020 Bleumi, Inc.

Code licensed under the MIT License.

Cài đặt

Prerequisites

To use this plugin with your WooCommerce store you will need:

  • WordPress(https://wordpress.org/) – tested from 4.9, tested up to 5.8.2
  • WooCommerce(https://wordpress.org/plugins/woocommerce/ – tested from 3.0.9, tested up to 5.9.0
  • Bleumi Payments(https://wordpress.org/plugins/bleumi-payments-for-woocommerce/) – tested from 1.0.8
  • WC Vendors Marketplace(https://wordpress.org/plugins/wc-vendors/) – tested from 2.3.2

If you want to know if Bleumi supports your system or if you face any integration problem, please reach us at support@bleumi.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bleumi Payments for WC Vendors Marketplace” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp