Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Blank Target Replacement

Mô tả

This plugin marks all links in posts as ‘external’ and implements a small bit of javascript to open links in new windows. Inspired by Mdkart’s Add Lightbox plugin.

Cài đặt

  1. Upload the blank-target-replace folder to WordPress plugins directory and activate on the Plugins page in WP-Admin
  2. That’s it!

Hỏi đáp

I don’t have any yet, why don’t you ask me?

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Blank Target Replacement” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp