Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Blahbox

Mô tả

Blahbox

Blahbox is a platform that allows you to quickly integrate AI chatbots into your website or mobile application.

Chatbots engines:

 • Watson Assistant
 • Dialogflow
 • Amazon Lex
 • QnA Maker

You can also extend your virtual assistants capabilities adding carousels, buttons, cards, lists and much more component enhancing your users experience.

Note: You can using Blahbox for Free. Paid subscription if you need additional capabilities.

For more details, visit Blahbox and talk to us!

Ảnh màn hình

 • Brandify your chatbox
 • Select diferents options
 • Select Avatar
 • WordPress Section
 • WordPress Plugin. Tools > Blahbox.

Cài đặt

These instructions assume you have your chatbot and already signed up for Blahbox and have gone through the setup here Blahbox

 1. Install “blahbox” plugin via ‘Plugins’ menu in WordPress
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Add your blahbox chat ID through the ‘Tools > Blahbox’ menu in WordPress. Get Chat ID Blahbox Help.

Đánh giá

20 Tháng Tám, 2019
El plugin funciona a la perfección y es muy útil. El servicio de atención al cliente es excelente. 100% recomendable.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Blahbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

 • Updated code version and bug fixing
 • Box Sizing

1.1.0

 • Updated code version and bug fixing
 • Rich Messaging support

1.0

 • Initial release