Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Black Ribbon

Mô tả

Automatically add black ribbon into sites corner (may be used for some purpose)

Features:

 • Enable or disable on mobile
 • 4 Ribbon positions
 • User can add URL into ribbon

Compatible with all browsers:

Notes

TODO

 • [x] Theme option
 • [ ] Localization
 • [ ] Separate utility out of main plugin file
 • [ ] Ribbon animate when hover
 • [ ] Support on IE 7-8

Thank you

Ảnh màn hình

 • Demo (screenshot-1.jpg)

 • Theme option (screenshot-2.jpg)

Cài đặt

 1. Install the plugin via admin plugins screen or download and upload this plugin into wp-content/plugins directory
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
 3. Select ribbon’s position via Settings > Black Ribbon (optional)
 4. Done

Hỏi đáp

How to use it

activate the plugin on your plugin dashboard (/wp-admin/plugins.php)

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Black Ribbon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2 (24 Dec 2019)

 • Recheck with WordPress 5.3.2
 • Fix cosmetic issues

1.1.1 (24 Jan 2017)

 • Update text

1.1.0 (24 Jan 2017)

 • User can add URL into ribbon

1.0.0 (24 Oct 2016)

 • First release