Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Black Lives Matter Solidarity Banner

Mô tả

An open source wordpress plugin for showing solidarity towards the black lives matter movement and creating
awareness for people to take action.

The plugin is available on github

Ảnh màn hình

  • A screenshot of the black lives matter banner with action links.

Cài đặt

Black Lives Matter Solidarity Banner can be installed from within WordPress’ administration panel. Or you
can manually install it in two steps:

  1. Upload black-lives-matter-solidarity-banner.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Is this plugin from the Official Black Lives Matter Organisation?

No. This is an independent and initiative in solidarity of black lives and standing up against hate and systemic racism.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Black Lives Matter Solidarity Banner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

June 17th, 2020:
– Initial plugin release of solidarity banner!