Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

bizSugar.com Vote Button

Mô tả

Adds a Bizsugar voting button to your website. Visitors to your site can vote via the button that appears in your blog articles. The button automatically updates the vote count on the bizSugar.com site. bizSugar.com is a social media submission site for entrepreneurs and small businesses and small business content. Use of the voting button on your site helps share and promote your content.

This plugin gives you customization options for where to place the button in your posts. It offers 4 different styles/sizes of voting buttons. This plugin has been updated for recent versions of WordPress.

Cài đặt

Upload the plugin to your blog, Activate it and update your settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“bizSugar.com Vote Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • First public release