Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bitly URL Generator

Mô tả

Automatically creates a bit.ly url for each of your posts when they get published. To display the shortened url, simple use wp_get_shortlink in your template file.

Arbitrary section 1

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Create a bit.ly API key
  4. Enter your bit.ly login and API key on the Settings > bit.ly screen
  5. Enjoy

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bitly URL Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp