Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Binox

Mô tả

Our WordPress plugin will help you to track your visitors in real-time, using Binox tracking code for easier installation.

This Plugin is only for Binox MSP Users please send an email to support@binoxmsp.com for further details.

Ảnh màn hình

  • Binox Settings

Cài đặt

Minimum plugin requirements

  • WordPress 5.5.0
  • PHP 5.6.20

Only required domain and account information generated on your binox account from website reveal.

Hỏi đáp

Where do I find my domain and account id?

Check you domain and account id in your binox accoutn inside website reveal on Checkign Tracking Code Button.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Binox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.5

Incluide tracking code