Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BinaryM CMS Pack

Mô tả

BinaryM CMS Pack gives you a bunch of functionality to use in your site.

We’re working on better documentation. For now, you can use the BinaryM CMS Pack Post on our website to figure out what to do.

Cài đặt

  1. Upload plugin directory.
  2. Activate plugin.
  3. Do stuff.

Hỏi đáp

None at this point. Contact us if you have any and I’ll add them here.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BinaryM CMS Pack” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp